Nasza oferta

Co uzyskacie Państwo dzięki współpracy z nami…??

Optymalizację kosztów i poprawę wyników

Łatwiejszą kontrolę nad firmą

Poprawę płynności finansowej

Tańszy i bardziej dostępny kredyt bankowy

Uwolnimy Państwa czas!!!

A co konkretnie oferujemy ... ??

Dostarczamy kompleksową informację zarządczą, dzięki której będzie Wam łatwiej podejmować decyzje biznesowe oraz efektywniej zarządzać firmą. Nasza oferta jest uzupełnieniem usług działu księgowości. Księgowość koncentruje się na kalkulacji podatków oraz wszelkich raportach obligatoryjnych i zwykle nie ma ani czasu, ani narzędzi aby dostarczyć Przedsiębiorcy informacji biznesowej służącej do podejmowania decyzji. Taką informację dostaniecie Państwo od nas.

Dostarczymy Państwu pulpity menedżerskie zawierające:

 • analizy kosztów w różnych przekrojach i układach,
 • analizy marżowości poszczególnych produktów / towarów / grup towarowych, itp.,
 • analizy efektywności poszczególnych punktów handlowych / zakładów produkcyjnych, itp.,
 • analizy efektywności handlowców,
 • analiza wyniku realizowanego na poszczególnych klientach / projektach / inwestycjach, itp.,
 • analizy cash flow, tj. kiedy możecie spodziewać się wpływów gotówki oraz czy będzie ona wystarczająca na pokrycie Państwa zobowiązań,
 • analizy płynności finansowej oraz ryzyka utraty płynności,
 • analizy zapotrzebowania na gotówkę w przypadku rozwoju firmy, zmiany polityki handlowej, itp.

Dobra informacja zarządcza stanowi dobry fundament do dalszego rozwijania efektywności firmy. Stąd jako uzupełnienie naszej oferty proponujemy Państwu nasze usługi w zakresie:

 • wdrożenia motywacyjnych systemów wynagradzania pracowników,
 • wsparcia w zarządzaniu płynnością finansową oraz redukcję kosztów kredytu,
 • redukcję kosztów stałych w przedsiębiorstwie,
 • standaryzację procesów biznesowych oraz procedury anty-defraudacyjne,
 • opracowanie oraz operacjonalizację strategii przedsiębiorstwa,
 • audyty biznesowe.

Czy wymaga to wdrożenia drogiego i skomplikowanego oprogramowania…??

Nie...!!! W większości przypadków można wykorzystać system księgowy funkcjonujący u Państwa lub w obsługującym Was biurze rachunkowym, zaś oprogramowanie do analiz zarządczych jest po naszej stronie!!! Dostarczymy Państwu gotową i przejrzystą informację zarządczą bez konieczności inwestowania w drogie oprogramowanie oraz zatrudniania wykwalifikowanych pracowników.

Oferta szczegółowa

Aby Państwu łatwiej pokazać zakres usług, który oferujemy poniżej szerzej opisujemy poszczególne elementy oferty.

Rachunkowość zarządcza i kontroling, tj. System Informowania Kierownictwa SIK

Pulpity menedżerskie, analizy biznesowe, cykliczne raporty rentowności w różnych przekrojach, itp…. Czy nie tego właśnie potrzebujecie Państwo do prowadzenia biznesu / zarządzania firmą, a nie tylko zwykłej informacji z księgowości o wysokości podatków i składek…?? Czy chcielibyście dostawać takie dane cyklicznie i bez kupowania drogich i skomplikowanych systemów informatycznych…??? Jeśli tak, to ta oferta jest dla Was…

Zobacz pełną ofertę >>

Redukcja kosztów i programy optymalizacji wyniku

Rozwinęliście Państwo firmę… Wasze obroty znacznie wzrosły, ale jednocześnie koszty stałe wzrosły bardziej niż oczekiwaliście… W efekcie przyrost zysku nie jest adekwatny do przyrostu obrotów…?? Być może potrzebujecie optymalizacji nadmiernych wydatków…

Zobacz pełną ofertę >>

Wdrażanie motywacyjnych systemów wynagradzania pracowników

Chcielibyście Państwo podnieść wydajność Waszych pracowników…?? Chętnie oddalibyście Państwo więcej kompetencji Waszym pracownikom, ale boicie się, że nie będą podejmować racjonalnych decyzji...?? Oczywiście nic nie zastąpi w 100% czujnego oka właściciela. Niemniej są rozwiązania, które sprawiają, że pracownicy w swoim dobrze pojętym interesie będą podejmować decyzje spójne z Waszymi oczekiwaniami… To kwestia dobrego systemu motywacyjnego…, i to nie tylko dla handlowców….

Zobacz pełną ofertę >>

Wsparcie w zarządzaniu płynnością finansową oraz redukcja kosztów kredytu

Czy grozi nam utrata płynności finansowej…?? Czy kredyt może być tańszy oraz bardziej dostępny …?? Znajome pytania, nieprawdaż…?? Jeśli tak to ta oferta jest dla Państwa…

Zobacz pełną ofertę >>

Prognozowanie przepływów pieniężnych oraz zapotrzebowania na gotówkę

Czy będzie gotówka na uregulowanie zobowiązań za tydzień, za miesiąc, za kwartał…?? Czy potrzebuję zwiększyć linię kredytową… , a jeśli tak to kiedy i o ile…?? W realiach biznesowych proste pytania, na które jedna ciężko uzyskać równie prostą i konkretną odpowiedź… Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest prognozowanie przepływów cash flow…

Zobacz pełną ofertę >>

Ustalanie zapotrzebowania na gotówkę w przypadku rozwoju firmy, zmiany polityki handlowej, itp.

Planujecie Państwo rozwój biznesu...?? Nowe rynki zbytu, nowe punkty handlowe, nowe zakłady produkcyjne, itp. …?? Ile będzie na to potrzeba dodatkowej gotówki…?? Ile gotówki na sfinansowanie nowych inwestycji, a ile na zwykłą działalność obrotową do prowadzenia biznesu na większą skalę…?? Jeśli zadajecie sobie Państwo te pytania to proszę czytać dalej

Zobacz pełną ofertę >>

Wsparcie przy wdrożeniu nowych systemów informatycznych

Czy myśleliście kiedyś Państwo nad wdrożeniem nowego systemu informatycznego…?? Czy macie Państwo jasno sprecyzowane oczekiwania jak powinno ono poprawić jakość informacji zarządczej..?? Każdy z producentów przekonuje, że jego system jest najlepszy…?? Otóż z naszego doświadczenia wynika, że nie ma „cudownych systemów”, które są lekiem na wszelkie problemy w firmie. Trzeba najpierw zdefiniować procesy w firmie, a potem myśleć o nowym systemie…

Zobacz pełną ofertę >>

Strategia i operacjonalizacja strategii

Co kryje się za tym hasłem?? Krótko mówiąc, gdzie firma chce być za 5, 10 lat oraz jak zamierza to osiągnąć…

Zobacz pełną ofertę >>

Audyt procesów biznesowych

Zapewne Państwa celem jest aby Wasza firma była jak najbardziej efektywna. Na efektywność firmy jako całości składa się efektywność poszczególnych procesów biznesowych… Czy warto monitorować tą efektywność…?? My uważamy, że tak…

Zobacz pełną ofertę >>

Procedury korporacyjne standaryzujące procesy biznesowe

Rozwijacie Państwo biznes, otwieracie nowe oddziały, punkty handlowe, zakłady produkcyjne, itd.… Firma się rozwija, ale Właścicielowi coraz trudniej utrzymać tak wysoki standard usług jak wtedy gdy firma była znacznie mniejsza…?? Na pewnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa nieodzowne staje się standaryzowanie procesów. Uwalnia to czas, nerwy i znacznie poprawia funkcjonowanie firmy…

Zobacz pełną ofertę >>