Rachunkowość zarządcza i kontroling, tj. System Informowania Kierownictwa SIK

Pulpity menedżerskie, analizy biznesowe, cykliczne raporty rentowności w różnych przekrojach, itp…. Czy nie tego właśnie potrzebujecie Państwo do prowadzenia biznesu / zarządzania firmą, a nie tylko zwykłej informacji z księgowości o wysokości podatków i składek…?? Czy chcielibyście dostawać takie dane cyklicznie i bez kupowania drogich i skomplikowanych systemów informatycznych…??? Jeśli tak, to ta oferta jest dla Was… 

Niewątpliwie do prowadzenia biznesu absolutnie najważniejszy jest instynkt biznesowy. Bez niego żaden przedsiębiorca nie osiągnie sukcesu.

Niemniej w miarę rozwoju przedsiębiorstwa coraz trudniej jest nim świadomie zarządzać i kontrolować firmę. Podkreślamy tu słowo „świadomie”, gdyż wraz ze wzrostem firmy coraz trudniej kontrolować koszty, oceniać opłacalność projektów inwestycyjnych, oceniać efektywność poszczególnych handlowców i działów przedsiębiorstwa, panować nad motywacją personelu, itp..

Aby łatwiej i efektywniej zarządzać firmą każdemu przedsiębiorcy potrzebna jest kompleksowa i przekazywana cyklicznie informacja zarządcza, w zakresie:

  • analizy kosztów w różnych przekrojach,
  • analizy marżowości poszczególnych produktów / towarów / grup towarowych, itp.,
  • analizy efektywności poszczególnych punktów handlowych / zakładów produkcyjnych, itp.,
  • analizy efektywności handlowców,
  • analiza wyniku realizowanego na poszczególnych klientach / projektach / inwestycjach, itp..

Zwykły dział księgowości koncentruje się przede wszystkim na rozliczeniu podatków, składek ZUS i innych sprawozdaniach obligatoryjnych. Są to pracochłonne procesy i obwarowane ścisłymi terminami. W związku z tym księgowość nie jest więc w stanie dostarczać Przedsiębiorcy informacji zarządczej w odpowiedniej szczegółowości oraz w odpowiednich terminach.

Odpowiedzią na Państwa potrzeby jest wdrożenie rachunkowości zarządczej i kontrolingu, dzięki któremu zbudujemy dla Państwa System Informowania Kierownictwa. Na ogół nie potrzebujecie do tego wdrażać skomplikowanych systemów informatycznych. Większość ewidencji możemy oprzeć o funkcjonujące u Państwa systemy księgowe, zaś narzędzia analityczne są po naszej stronie.

<< Powrót do oferty