Strategia i operacjonalizacja strategii

Co kryje się za tym hasłem?? Krótko mówiąc, gdzie firma chce być za 5, 10 lat oraz jak zamierza to osiągnąć…

Czasem przedsiębiorca stawia sobie pytanie gdzie chce być nie tylko za 1 miesiąc czy 1 rok, ale również w perspektywie za 5 czy 10 lat.

Wymaga to postawienia sobie ambitnych celów rozwojowych. Niemniej samo wyznaczenie celów nie gwarantuje sukcesu i nie sprawi, że automatycznie zostaną osiągnięte.

Potrzebne jest bowiem wyznaczenie Strategii Przedsiębiorstwa oraz ścieżki dojścia do założonego celu. Nieodzowne jest ustalenie pewnych etapów pośrednich, punktów kontrolnych, itp. Kryje się za tym także odpowiednie przełożenie celów długookresowych na konkretne plany krótkoterminowe i przekazanie ich do realizacji pracownikom. Niezbędny do tego jest również proces kontroli i weryfikacji postępów, a także pomiaru odchyleń od wyznaczonego planu. Pozwala to na bieżąco reagować, gdy plan nie jest realizowany oraz prowadzać działania zaradcze i korygujące.

Posiadamy doświadczenie w dużych korporacjach, w których wyznaczanie oraz pomiar realizacji strategii jest nieodzownym elementem zarządzania strategicznego. Doświadczenie te z przyjemnością wykorzystamy dla rozwoju Państwa Biznesu.

<< Powrót do oferty