Wsparcie w zarządzaniu płynnością finansową oraz redukcja kosztów kredytu

Czy grozi nam utrata płynności finansowej…?? Czy kredyt może być tańszy oraz bardziej dostępny …?? Znajome pytania, nieprawdaż…?? Jeśli tak to ta oferta jest dla Państwa…

Wg statystyk ponad 80% upadków firm nie wynika ze słabej rentowności lecz z utraty płynności finansowej. Dlatego też zarządzanie płynnością powinno być absolutnym priorytetem dla każdego przedsiębiorcy.

Dobre zarządzanie płynnością finansową to większy spokój oraz przewidywalność zapotrzebowania na gotówkę. Podstawową korzyścią świadomego zarządzania płynnością finansową jest więc przede wszystkim bezpieczeństwo wypłacalności. Ale nie tylko….

Sprawne zarządzanie płynnością to również niższe koszty finasowania zewnętrznego. Podczas weryfikacji Państwa wniosków kredytowych banki oceniają przede wszystkim sprawozdanie finansowe. Badają zarówno wskaźniki rentowności, jak również wskaźniki płynności finansowej. Dla wielu przedsiębiorców nie jest zrozumiałe co i dlaczego banki badają… Niemniej banki to nie instytucje charytatywne i doskonale wiedzą po co to robią… Na tej podstawie oceniają bezpieczeństwo oraz koszt kredytowania dla Państwa firm…

Zachęcamy aby wprowadzić u Państwa w firmie monitoring tych samych wskaźników, na podstawie których oceniają Was banki… Po co…??

Da Wam to dwie korzyści: - Będzie stanowiło system wczesnego ostrzegania przed kłopotami z płynnością finansową - Pozwoli Wam również obserwować te same parametry, które później ocenia bank przy weryfikacji wniosków kredytowych. Co więcej można w pewny zakresie wpływać na te wskaźniki (poprzez przesunięcia terminów płatności, restrukturyzację struktury majątku, itp.). To z kolej spowoduję, że będziecie Państwo bardziej wiarygodni wobec banków, a to z kolei przełoży się na tańszy oraz bardziej dostępny kredyt dla Waszej firmy.

<< Powrót do oferty